Välkommen till Ahlezon Produktion AB!


Vi är ett företag i lackeringsbranschen som arbetar med nybilslackering av lastbilar, främst påbyggnationer och ramar men även hytter. Vi utför också arbeten som montering, blästring, svetsning och komponentlackering. Vårt mål är att alltid ha kundernas behov i fokus samt att ge snabba ledtider och ett perfekt resultat.

Tack vare vårt kundfokus och serviceinriktade arbetssätt har vi fått förtroendet att vara leverantör åt Zetterbergs Industri AB och J.Sörling-Ilsbo AB som idag är två av våra största kunder.

Vi lackerar allt ifrån robsonrullar till frontlastade sopbilar och erbjuder även leveransstädning och dekalpacering för att kunna erbjuda leveransklara objekt till slutkund. Vår verkstad på ca 2000kvm innehåller 5 stora lackboxar och ger oss en teoretisk kapacitet på ca. 4 objekt om dagen. I dagsläget behandlar vi mellan 350-400 objekt om året vilket innebär ungefär 2 objekt per arbetsdag.

Tack vare vår monteringsavdelning med totalt 3 monteringsbanor erbjuder vi slutmontering av påbyggnader varpå vi sedan lackerar och förbereder objektet för slutleverans. Detta gör det enkelt för våra kunder att anlita oss!