Ahlezon Produktion AB är ett familjeföretag i tredje generationen där bolagsform och verksamhet har varierat under åren. 1954 startade Stuart Ahlezon en bilverkstad på sin gård i Norrsälja, Heby kommun, Uppsala Län. Denna verkstad drev han fram till 1988 då han förolyckades i en flygolycka. I och med olyckan övertog sönerna Anders och Micke verksamheten och lade om kursen från bilverkstad till bussbeställningstrafik samt renovering av bussar.

Under 90-talet började bröderna att lackera, då främst åt Zetterbergs i Östervåla, och i och med det började den nuvarande verksamheten växa fram, under samma tid delade även bröderna upp verksamheten mellan sig. År 2001 avslutades bussverksamheten och verkstaden satte fullt fokus på ytbehandling av tunga fordon. Samma år installerades även en stor slunghjulsblästermaskin. Anders forsatte att utveckla verksamheten och under åren 2000-2008 byggdes verkstaden ut i flera etapper och har nu sammanlagt fem lackboxar för lastbilar samt en för mindre objekt.

År 2013 genomfördes ytterligare ett generationsskifte i verksamheten då Anders barn klev in som ägare och tog över ansvaret för driften. Från början ägdes bolaget av alla syskon tillsammans men sedan 2017 är Frida Ahlezon huvudägare tillsamman med sin man Niklas. Bolaget ägs via deras gemensamma bolag Alesago AB som idag innehar 91% av aktierna i bolaget.