Med vår egen monteringsavdelning erbjuder vi våra kunder att snabbt och enkelt få en byggnation leveransfärdig. Vi bygger på hjälpram och flak med tillhörande hydraulik, svetsnings- och elarbeten.