Vi är idag tolv medarbetare på Ahlezons Produktion AB var av fyra är familjemedlemmar.

Vi jobbar här

Niklas Ahlezon
VD

David Ahlezon
Titel

Joel Ahlezon
Titel

Ingemar Karlsson
Titel